Duale werkplek aanbieden

Bij duaal leren verwerven leerlingen vaardigheden op school (of in een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats) én op de werkvloer. Om er een succes van te maken, moet elke jongere in een duale opleiding terecht kunnen op een kwaliteitsvolle leerwerkplek. Als werkgever ben je dan ook een onmisbare schakel. Door het aanbieden van een leerwerkplek bij jouw onderneming of organisatie help je jongeren om hun opleiding in het secundair onderwijs te vervolmaken, bereid je hen optimaal voor op de arbeidsmarkt en leid je mee de werknemers van de toekomst op.

Een werkplek aanbieden

Om een werkplek aan te bieden moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden:

Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleiding (10 juni 2016). De voorwaarden uit het decreet gelden zowel voor werkplekken in duaal leren als voor werkplekken in Leren en Werken.

Duaal leren

In 2015 koos de Vlaamse regering resoluut om een nieuw stelsel van duaal leren te ontwikkelen, als kwaliteitsvol en volwaardig alternatief naast de bestaande ‘klassieke’ onderwijsstelsels. Op 1 september 2016 gingen de eerste proefprojecten duaal leren van start onder de noemer 'Schoolbank op de werkplek'. Sinds 1 september 2019 is duaal leren volledig uitgerold in het secundair onderwijs.  Meer info

Leren en werken

Leren en Werken is een bestaand systeem van alternerende opleiding waarbij leerlingen uit het secundair onderwijs meerdere dagen op de werkplek leren. Het systeem wordt georganiseerd in het deeltijds beroeps secundair onderwijs (DBSO) en in de leertijd*. In het DBSO leren de jongeren 3 dagen op de werkplek en volgen ze 2 dagen les in een centrum deeltijds onderwijs (CDO) of centrum leren en werken (CLW). In de leertijd leren de jongeren 4 dagen op de werkplek en volgen ze 1 dag les in een Syntra-lesplaats.

*Leertijd: de leertijd zal inkantelen in het nieuwe stelsel van duaal leren. Door de sterktes van de huidige leertijd mee te nemen bij de uitwerking van duaal leren, ambiëren we een stijgend aantal leerlingen dat bewust kiest voor duaal leren bij de SYNTRA.