Sectoren & Duaal Leren

ROL VAN DE SECTOR

Als sector kan je mee de kwaliteit op de werkplek verhogen, door ondernemingen te erkennen en te ondersteunen. Samen met de andere betrokken partners zorg je voor duidelijke afspraken met als doel kwaliteitsvolle werkplekken te kunnen aanbieden.

MEER INFORMATIE VOOR SECTOREN
OVER HET DIGITALE LOKET APP.WERKPLEKDUAAL.BE
 

tool paars