Duaal leren als hefboom voor jeugdwerkgelegenheid in grootsteden

grootstad Brussel

De arbeidsmarktsituatie van jongeren is in vele Europese grootsteden problematisch.  Ze groeien vaker op in een sociaaleconomisch kwetsbare omgeving, verlaten het onderwijs vaker ongekwalificeerd. Ze lopen meer risico in de werkloosheid terecht te komen. Werkplekleren wil een instrument zijn dat onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengt, jongeren een alternatieve leerwijze aanbiedt en leerlingen op maat klaarstoomt voor de arbeidsmarkt. Ook vanuit de Europese commissie wordt werkplekleren als belangrijk instrument aangemoedigd. Duaal leren is de meest intensieve vorm van werkplekleren. Hierbij worden 60% van de competenties binnen de opleiding, op een werkplek aangeleerd.

De Vlaamse overheid zet in op de uitrol van duaal leren. Onderwijs-, en opleidingsverstrekkers zetten hun schouders onder de proefprojecten, samen met sectoren, ondernemers en bedrijven die jongeren kansen willen geven en kiezen voor engagement.

Samen schouders onder duaal

Bij deze uitrol wordt de specifieke context van grootsteden op dit moment enigszins onderbelicht. In het kader van dit project willen we zichtbaar maken wat de noden en drempels zijn om van duaal leren een succes te maken op maat van grootsteden, op maat van werkgevers en jongeren. Vanuit dit onderzoeksproject willen we lokale netwerken en samenwerkingsverbanden ondersteunen om duaal leren uit te rollen op maat van de stad. SYNTRA Vlaanderen wil haar opdracht als regisseur van de werkplekcomponent verder vorm geven met oog voor de hefbomen nodig in een stad om van duaal leren echt een instrument te maken dat alternatieven biedt.

Binnen dit project ligt de focus op grootstedelijke gebieden Gent, Antwerpen en het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Gluren bij de buren

In het kader van dit transnationaal project gaan we ook buiten onze landsgrenzen op zoek naar antwoorden. Tijdens verschillende peer learning visits wordt er uitgewisseld met experten uit Polen, Duitsland en Bulgarije, gaan we op zoek naar antwoorden en proberen we de ‘learned lessons’ vanuit de Vlaamse afspraken te verspreiden in functie van onze eigen doelstelling, maar ook de projecten die deze partners zelf hebben lopen.

Uitvoerende partners en klankbordgroep

SYNTRA Vlaanderen vond als projectpromotor 2 uitvoerende partners met elk eigen invalshoek en sterkte. Universiteit Antwerpen zet haar schouders mee onder het onderzoeksluik via de onderzoeksgroep CeMIS. JES vzw is dan weer de geknipte kandidaat om de visie van de jongeren zelf mee in onder de loep te nemen vanuit haar werking in de drie focussteden.

Een Klankbordgroep geeft sturing en vorm aan het verloop van het project. Het gaat om lokale actoren die nauw betrokken zijn bij de verdere uitrol van Duaal leren en ook nu reeds een rol spelen bij de ondersteuning van alternerende opleidingen in de overeenkomstige regio’s.

Leden van de Klankbordgroep

- Kernteam: Universiteit Antwerpen (CeMIS) en JES
- VDAB
- Expertise over Antwerpen dankzij Stad Antwerpen (Dienst onderwijsbeleid en Dienst tewerkstelling), Syntra AB, VOKA Antwerpen-Waasland
- Expertise over Gent: Stad Gent (Dienst Werk en Onderwijscentrum Gent), Syntra Midden-Vlaanderen
- Expertise over het Brussels gewest: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Syntra Brussel, Tracé Brussel vzw

Timing

Het project kent een eerste uitvoerende fase van 1 oktober 2017 tot eind juni 2019. Na deze periode worden resultaten gedeeld en verder bekendgemaakt via kennisplatform ODIN en een studiedag eind 2019.

Dit project wordt ondersteund vanuit ESF Vlaanderen.

Vragen, opmerkingen of suggesties?

Stuur gerust een mailtje naar Karlien Winnelinckx: Karlien.winnelinckx@syntravlaanderen.be