Downloads werkplekleren

Machtiging en verklaring op eer

Een onderneming kan aan een trajectbegeleider van een school of een medewerker van een sector vragen om erkenningsaanvragen in hun naam in te dienen. In dat geval moet de onderneming een machtiging geven om de gegevens te mogen beheren en per erkenningsaanvraag een verklaring op eer invullen, ondertekenen en meegeven.

Modelovereenkomsten

De Overeenkomst van Alternerende Opleiding en de Stageovereenkomst Alternerende Opleiding moeten worden opgesteld volgens het model dat vastgelegd is door de Vlaamse Regering:

Het uurrooster en de bepalingen van het decreet betreffende de rechten en plichten van de partijen en betreffende de schorsing en beëindiging van de overeenkomst, het opleidingsplan en het arbeidsreglement maken deel uit van deze overeenkomst en worden als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.

De uitvoering van de overeenkomst wordt geschorst tijdens de schoolvakantieweken. Onder bepaalde voorwaarden kan hiervan worden afgeweken en kan de leerling toch worden opgeleid tijdens schoolvakantieweken. In dat geval wordt de afwijkende regeling opgenomen in een bijlage bij deze overeenkomst

  • Voorbeeld bijlage opleiding op de werkplek in de schoolvakantie (OAO en SAO): word-versie en PDF-versie.
Thematische infofiches

Zoek je meer info over een specifiek thema? Download dan onze thematische infofiches:

Infofiches voor ondernemingen

Infofiches voor trajectbegeleiders