Downloads werkplekleren

Informatiedocumenten duaal leren

Conceptnota 'bis', 25 juni 2015
Duaal Leren, een volwaardig kwalificerende leerweg

Decreet Overeenkomst Alternerende Opleiding - definitieve versie, 10 juni 2016
'Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen'

Uitvoeringsbesluit bij het decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen bekrachtigde- definitieve versie 8 juli 2016

Thematische fiches

Deze fiches zijn in opmaak en binnenkort te downloaden.