Downloads werkplekleren

Beleid en regelgeving
Machtiging en verklaring op eer

Een onderneming kan aan een trajectbegeleider van een school of een medewerker van een sector vragen om erkenningsaanvragen in hun naam in te dienen. In dat geval moet de onderneming een machtiging geven om de gegevens te mogen beheren en per erkenningsaanvraag een verklaring op eer invullen, ondertekenen en meegeven.