Downloads werkplekleren

Machtiging en verklaring op eer

Een onderneming kan aan een trajectbegeleider van een school of een medewerker van een sector vragen om erkenningsaanvragen in hun naam in te dienen. In dat geval moet de onderneming een machtiging geven om de gegevens te mogen beheren en per erkenningsaanvraag een verklaring op eer invullen, ondertekenen en meegeven.

Modelovereenkomsten

De Overeenkomst Alternerende Opleiding en de Stageovereenkomst Alternerende Opleiding moeten worden opgesteld volgens het model dat vastgelegd is door de Vlaamse Regering:

Het uurrooster en de bepalingen van het decreet betreffende de rechten en plichten van de partijen en betreffende de schorsing en beëindiging van de overeenkomst, het opleidingsplan en het arbeidsreglement maken deel uit van deze overeenkomst en worden als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.

Thematische infofiches

Zoek je meer info over een specifiek thema? Download dan onze thematische infofiches:

Infofiches voor ondernemingen

Infofiches voor trajectbegeleiders