Denkdag blockchain met Gerrie Smits

Doelstelling

Kennismaken met een nieuwe trend of technologie. Hierbij wordt vooreerst informatie gegeven om daarna toekomstpistes voor dienstverlening uit te werken. Resultaten van de denkdag worden gepresenteerd op inspiratiedagen.

Aanwezigen

Twee collega’s per team van SYNTRA Vlaanderen.

gerrie smits