Bevraging - Leerlingen op de werkvloer

  • 2 oktober 2017

In het kader van het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO) verrichten Ilse Tobback en Katleen De Rick aan de KU Leuven onderzoek naar het systeem waarbij leerplichtige jongeren een deel van hun opleiding volgen op de schoolbank en een deel in een bedrijf. Dat systeem is nu ook bekend als duaal leren. Met de hervorming wil de overheid de overstap van school naar werk voor jongeren vlotter laten verlopen.

Omdat leerlingen in het nieuwe systeem een groot aandeel van hun opleiding volgen in een bedrijf, vragen zij feedback aan bedrijven. Zij willen graag weten wat bedrijven zouden willen en kunnen bijdragen aan de opleiding van deze jongeren. Elk antwoord is belangrijk, ongeacht of het bedrijf op dit moment leerlingen opleidt of niet.

De vragenlijst invullen duurt slechts 10 minuten. Eén antwoord per bedrijf. Bovendien maken deelnemers kans op een mooi geschenk. Er worden namelijk 10 bonnen ter waarde van 30 euro van de Standaard Boekhandel verloot onder de deelnemers. 

Vragenlijsthttps://odisee.qualtrics.com/SE/?SID=SV_dmBb33NYwSE6fMp

 
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de KU Leuven in opdracht van de Vlaamse overheid en in samenwerking met VOKA, UNIZO en SYNTRA Vlaanderen. Alle antwoorden komen anoniem bij de onderzoekers van de KU Leuven terecht en worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie in verband met de privacywetgeving klik hier.