“Leertijd bevestigt zijn status van best performer”

  • 21 mei 2014

Een ding is zeker: een ambitieuze vakman of -vrouw uit de Leertijd komt sterk gewapend op de arbeidsmarkt: 87,7% is 1 jaar na afstuderen aan het werk. Het aantal werkzoekenden is minder dan de helft van het deeltijds beroeps secundair onderwijs (DBSO), waar meer dan 25% nog steeds op zoek is naar een job. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt wordt dus best via de Leertijd gerealiseerd. De Leertijd scoort bovendien ook hoger dan het gemiddelde van alle schoolverlaters, enkel jongeren met bachelor of master diploma geraken makkelijker aan een job. De Leertijd presteert traditioneel sterk omwille van de unieke band met de werkgever tijdens de opleiding. De jongeren staan er drie jaar lang met hun twee voeten in de praktijk.

Paul Vermeulen, zaakvoerder groenbedrijf Vitalis, werkt graag met leerjongeren: “Ze hebben de juiste attitude, en laten zich niet afschrikken door het harde werk. Voor mij is de Leertijd de meest efficiënte en praktijkgerichte manier om een vak te leren.” En ook onze leerjongeren bevestigen dit. “Ik leer zo veel meer op de werkvloer dan wat ik in boeken vind, en toch kan ik mijn diploma secundair onderwijs behalen. Later wil ik misschien wel mijn eigen zaak starten”, aldus Jonas Van de Wouwer, leerjongere in opleiding bij de Fietsenfikser.

Ondanks deze puike tewerkstellingskansen blijft het aantal jongeren dat kiest voor de leertijd dalen. Bruno Tindemans, gedelegeerd bestuurder van SYNTRA Vlaanderen, wil de komende jaren verder inzetten op de leertijd door een nog betere omkadering en, door de opleidingen nog meer te enten op de toekomst. Nog al te vaak wordt de keuze voor Leertijd bepaald vanuit de Vlaamse ‘watervalmentaliteit’. In Duitsland en de Scandinavische landen zijn systemen van alternerend leren maatschappelijk meer ingeburgerd. De toekomstige Leertijd zal dus een nog effectiever instrument worden in de strijd tegen jeugdwerkloosheid.