Met het oog op een slankere overheid heeft de Vlaamse Regering in het regeerakkoord 2019-2024 beslist om het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen stop te zetten en haar diensten en personeelsleden over te hevelen naar andere organisaties zodat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft.

De ondernemerschapsopleidingen worden geïntegreerd in het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), de werkplekcomponent van duaal leren en andere alternerende opleidingen gaat naar het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), en de leertijd gaat naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

De inhoud van deze website is verhuisd. U vindt voortaan de informatie op de onderstaande websites en kunt terecht op nieuwe contactgegevens. 

Informatie over ondernemerschapsopleidingen: www.vlaio.be   
Contact en algemene vragen https://www.vlaio.be/nl/contact of telefonisch op het nummer 0800 20 555.
    
Informatie over de werkplekcomponent van duaal leren en andere alternerende opleidingen: www.vlaanderen.be/werkplekduaal/ondernemingen
Informatie over de impact van de coronamaatregelen op de werkplekcomponent alternerende opleidingen: https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/alternerende-opleidingen-coronavirus
Contact helpdesk duaal leren voor ondernemingen: werkplekduaal@vlaanderen.be of telefonisch op het nummer 02 553 27 77.

Contact en algemene vragen: departement@wse.vlaanderen.be of telefonisch op het nummer 02 553 42 56.
www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie 

Informatie over de regietaken van de leertijd: https://www.vdab.be/leren-op-de-werkvloer 
Contact algemene vragen: info@vdab.be of telefonisch op nummer 0800 30 700.

De opheffing van het Agentschap SYNTRA Vlaanderen heeft geen enkel effect op de opleidingen of de werking van de SYNTRA opleidingscentra in Vlaanderen en Brussel. Meer informatie en contactgegevens van de opleidingscentra vindt u op www.syntra.be

Persbericht: pdf bestandOpheffing Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen afgerond.pdf (253 kB)