Via uitbesteding en tenders

Als regisseur dient het Agentschap meer dan ooit tevoren de prioriteiten van het beleid inzake ondernemerschapsvorming waar te maken. Daarbij zullen zowel de SYNTRA, de professionele en interprofessionele organisaties, als private en publieke opleidingsverstrekkers in samenwerking en complementair een rol kunnen opnemen.

Het Agentschap staat in voor:

  • het bevorderen van en het bijdragen tot meer en sterker ondernemen in Vlaanderen;
  • het stimuleren van ondernemend onderwijs en opleidingen in Vlaanderen;
  • het bevorderen van arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren, ondernemers en hun medewerkers;
  • het waarborgen van een doelgericht, ervaringsgericht, complementair, innovatief, actueel en flexibel opleidingsaanbod via sectoraal opgebouwde opleidingstrajecten;
  • het bij wijze van subsidiëring of compensatie tegemoetkomen in de leertijd en in de ondernemerschaps- en toegewezen trajecten, en andere in de wet voorziene of bij overeenkomst aangegane opdrachten.

Deze regierol voor Ondernemersvorming omvat ook de aansturing en opvolging van het doel- en kansengroepenbeleid, van de innovatie van het aanbod en de pilootrol van het agentschap in het Doelstelling 2-programma van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en in het actieplan ondernemend onderwijs en opleiding.

Voor meer informatie bekijk de pagina's Met wie? > Externe partners.

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be