Werkwijze

Als regisseur ondernemersvorming wil SYNTRA Vlaanderen samen met  tal van actoren  dag na dag bijdragen aan meer en beter ondernemen in Vlaanderen. SYNTRA Vlaanderen neemt in dit kader voortdurend nieuwe initiatieven om de drempel naar ondernemersvorming te verlagen. En zo ook voor specifieke doel- en kansengroepen de deur te openen naar het ondernemerschap. Partnerschappen, ervaringsuitwisselingen en aangepaste opleidingstrajecten zijn hierbij uiterst belangrijk.

  • Het ondersteunen van kansengroepen (met name werkzoekenden, allochtonen en kortgeschoolden) houdt in dat er drempelverlagend gewerkt wordt binnen de bestaande SYNTRA ondernemersopleidingen (bedrijfsbeheer en beroepskennis), door deze aan te passen aan hun specifieke noden (cfr. voortrajecten, extra begeleidingsuren, taalondersteuning tijdens de lesuren,…).
  • Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van nieuwe methodieken, zoals de taal- en leercoaches, een intensief traject bedrijfsbeheer (waarin allochtonen in tien maanden tijd naast bedrijfsbeheer ook het Nederlands verwerven), trajectbegeleiding voor werkzoekenden en het werken met een intercultureel bemiddelaar.
  • Aangepaste trajecten worden ontwikkeld om in te spelen op de specifieke noden van bepaalde doelgroepen: 50-plussers, micro-ondernemingen, arbeidsgehandicapten, gefailleerden, kunstenaars, hooggeschoolden, vrouwen, enz.

Binnen alle trajecten is de toeleiding van cursisten van groot belang. Hiervoor wordt er steeds samengewerkt met de meest geschikte externe partners. Jaarlijks worden deze partnerschappen uitgebreid en geïntensifieerd. 

Ook in de toekomst blijft het doelgroepenbeleid een belangrijke pijler binnen de werking van SYNTRA Vlaanderen. Drempelverlagend werken blijft immers noodzakelijk zodanig dat elk talent in Vlaanderen kan ingezet worden in functie van meer en beter Ondernemen. SYNTRA Vlaanderen blijft in dit kader innoveren zowel naar inhoud en methodiek als naar partnerschap en toegankelijkheid.

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be