Projecten

In de kijker - Enkele projecten toegelicht:

Intensief traject naar ondernemerschap voor anderstaligen

DIt traject is een samenwerking met VDAB en richt zich op kandidaat-ondernemers die te taalzwak zijn om in een reguliere cursus bedrijfsbeheer in te stappen.

Kandidaten die nog geen Nederlands spreken, volgen eerst een intensieve cursus NT2 via het Huis van het Nederlands. Daarna beginnen ze aan een taaltraject van 4 maanden bij VDAB. Dit taaltraject is inhoudelijk volledig afgestemd op het ondernemerschap. Als laatste stap volgen ze bij SYNTRA de cursus bedrijfsbeheer.

Doorheen het hele traject worden de cursisten opgevolgd door een taal- en leercoach (TLC). Coach en cursist stellen samen een aantal doelen op om de problemen van de cursist aan te pakken, en ze werken in één of meerdere sessies naar die doelen toe. De coach zorgt ervoor dat de cursist in staat raakt om zelfstandig zijn/haar taal- of leerproblemen aan te pakken.

Begeleiding werkzoekenden naar opstart van een eigen zaak!

Voor wie?

 • iedereen die werkzoekend is
 • iederen die een eigen zaak wil opstarten of opnieuw wil opstarten na een faillissement
 • iedereen die zich 100% inzet om - met coaching - binnen het jaar zijn eigen zaak te starten

Wat?

 • gratis SYNTRA opleiding bedrijfsbeheer
 • gratis individuele coaching en nauwe begleiding
 • gratis individuele begeleiding en coaching naar heropstart, na een faillissement
 • gratis deelname aan verschillende workshops ter voorbereiding van de opstart van jouw zaak

Partners

 • VDAB: intake gesprek bij een VDAB-consulent
 • Activiteitencoöperaties: begeleiding en coaching (max. 1 jaar), met behoud van je uitkering
 • Agentschap Ondernemen - Startersinitiatieven

Meer info? clemence.suykens@syntravlaanderen.be

Andere

 • Opstart van het project 'Competente en Competentiegerichte Praktijklesgevers' (CCP)
 • Groei Taal- en Leercoach (TLC)
 • Kansarmen
 • Projecten naar micro-ondernemingen i.s.m. lokale besturen
 • Stimuleren van ondernemingszin bij jongeren
 • SEET
 • ...

Hebt u ook een doelgroepenactie?

En wilt u samenwerken? Neem gerust contact op met ons.

 

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be