Praktijkgericht

Alternerend leren

Het zwaartepunt van de competentieversterking van zelfstandigen en kmo’s ligt in de praktijkopleiding. De ervaring leert immers dat afwisseling tussen praktijkopleiding in het echte beroepsleven en aanvullende cursussen een meerwaarde levert tegenover leertrajecten die zich slechts in één leeromgeving afspelen.

Leertijd

Binnen systemen van afwisselend leren en werken is de centrale boodschap het realiseren van voltijds engagement binnen een optimaal leertraject dat resulteert in een beroepsgerichte kwalificatie.

De leertijd (‘het leercontract’) is een opleidingsvorm waarbij jongeren een beroep leren in de dagelijkse praktijk van een onderneming. Ze kunnen op die manier al werkend een beroep leren en op een vlotte, levensechte manier de overstap naar de arbeidsmarkt maken.

Sectorale Ondernemerschapstrajecten

Het alternerend principe is de basis van een sterk stagebeleid dat SYNTRA Vlaanderen voert in het kader van de sectorale ondernemerschapstrajecten.

  • Ofwel staat men in de praktijk van het beroep en combineert men dit met de opleiding.
  • Ofwel sluit men een stageovereenkomst tijdens de opleiding.
  • Ofwel volgt men een aanvullende praktijkstage. Deze kan doorgaan in SYNTRA of als onbezoldigde stage bij een patroon-ondernemer. In dat geval is de stage een onderdeel van het curriculum en wordt er ook stagebegeleiding voorzien.

 

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be