Kwaliteitsvol

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming ‘Recognised for Excellence’ (R4E)

Op 6 december 2011 diende SVL het kwalificatiedossier R4E in bij Bbest. Zij voerden een assesment uit, opgebouwd aan de hand van het EFQM Excellence Model. EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Dit instrument stelt het agentschap beter in staat om haar eigen functioneren, met betrekking tot de gehele bedrijfsvoering te beoordelen (Integrale Kwaliteitszorg).

Het EFQM model – het meest toegepaste managementmodel in Europa – bestaat uit 9 criteria waaraan een score wordt toegekend, met als uiteindelijk doel excellente resultaten te realiseren voor de klanten, de medewerkers, de aandeelhouders en de samenleving. Om het R4E-label te krijgen moet een organisatie minimum 3 sterren behalen, het maximum is 5.  Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen rondde het assesment met uitstekende resultaten af en op 3 januari 2012 kreeg ze het R4E-label, met 4 sterren!

Nu gaan we werk maken van de mogelijke verbeterdomeinen die uit het rapport naar voren kwamen.  Want, ook het agentschap streeft steeds naar vooruitgang.

 

EFQM label - Recognised for excellence 4 stars

 

 

 

 

SYNTRA (Vlaanderen) behaalde het ESF-kwaliteitslabel

Op 5 maart 2009 gebeurde een diepgaande kwaliteitsaudit bij SYNTRA Vlaanderen door twee auditoren van het ESF-Agentschap Vlaanderen. ESF staat voor ‘Europees Sociaal Fonds’.

De audit verliep vlot en SYNTRA Vlaanderen is tot eind januari 2013 de verdiende drager van het ESF-label. Dit label is de officiële erkenning dat SYNTRA Vlaanderen voldoet aan de eisen die een kwaliteitsvolle en duurzame bedrijfsvoering garanderen.

ESF-kwaliteitslabel

 

Wie meer details wenst over de door SYNTRA Vlaanderen behaalde resultaten kan daarvoor terecht bij
Fred Vanhoof (T. 02 227 49 58).

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be