Wat en hoe?

WAT?

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen staat in voor het:

 • Aansturen en richting geven
 • Stimuleren en ontwikkelen
 • Erkennen
 • Kwaliteit garanderen en toezicht houden
 • Financieren

van een arbeidsmarktgericht en innovatief opleidingsaanbod voor ondernemende mensen.

 

Daarnaast heeft SYNTRA Vlaanderen de neutrale regierol van de werkcomponent in het nieuwe systeem van duaal leren. Daar kan u hier meer over lezen.


HOE?

 • Via sectorwerking
  Meer dan 500 ondernemerschapstrajecten, onderverdeeld in 27 sectoren.
   
 • Via doelgroepenwerking
  Het doel- en kansengroepenbeleid wil met aangepaste opleidingstrajecten de drempels naar zelfstandig ondernemerschap en/of werk verlagen. De praktijk wijst immers uit dat mensen uit specifieke groepen nog onvoldoende naar het ondernemerschap doorstromen en/of deelneming aan vorming.
   
 • Praktijkgericht
  De vorming van zelfstandigen en kmo's in Vlaanderen is een systeem van levenslang leren dat wordt gedragen door de principes van het alternerend leren en modulaire trajecten waarbij de aandacht gaat naar beroeps- en ondernemerscompetenties.
   
 • Kwaliteitsvol
  SYNTRA Vlaanderen behaalde het Recognised for Excellence-label (R4E-4 sterren).
   
 • Integer
  De Vlaamse overheid wil een betrouwbare partner zijn voor burgers en bedrijven. Integriteit is daarom een belangrijke kwaliteit die ook SYNTRA Vlaanderen als organisatie nastreeft.
   
 • Via uitbesteding en tenders
  Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen neemt als regisseur Ondernemersvorming de rol en verantwoordelijkheid als sturende en toezichthoudende overheid - op reglementair, financieel en kwaliteitsvlak - ten volle op, en waakt hierbij over de performante werking van de strategische partners waarmee het samenwerkt.

   

 

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be