Regierol voor SYNTRA Vlaanderen

Als werkregisseur moet SYNTRA Vlaanderen samen met de sectoren en werkpartners helpen het aantal kwalitatieve werkplekken te vergroten. Onze ambitie is om over vijf jaar tienduizenden leerlingen in het nieuwe duaal leren te kunnen begeleiden. Dat impliceert minstens evenveel werkplekken, zowel in sectoren die goed als minder goed georganiseerd zijn op duaal leren, in nichesectoren enz.

Als regisseur moet SYNTRA Vlaanderen vooral een aantrekkelijk(er) kader scheppen zodat meer bedrijven en sectoren zich engageren in dit nieuwe verhaal. SYNTRA Vlaanderen neemt als ‘regie van de regieën’ uiteraard de lokale of regionale regieën niet over.

Het is de rol van SYNTRA Vlaanderen om goede praktijken aan de oppervlakte te brengen zodanig dat deze kunnen uitdeinen. Daarom bouwen we in samenwerking met alle partners een kenniscentrum uit en zetten we in op nieuwe digitale evoluties om het systeem te versterken.

Binnen de regie wil SYNTRA Vlaanderen ook fungeren als een go-between naar het beleid. De regisseur kan ervoor zorgen dat we binnen het nieuwe stelsel voortdurend leren en verbeteren. Op die manier zal het systeem wendbaar zijn richting toekomst.

Om deze opdracht succesvol in te vullen, werken we op volgende vijf facetten.

  1. Aanbod van werkplekken kwantitatief en kwalitatief te versterken.
  2. SYNTRA Vlaanderen zal partnerschappen moeten aangaan met bedrijven, sectoren, interprofessionelen. De regisseur geeft hen een stem in het nieuwe duaal. Dit kan onder meer gebeuren via de ondersteuning op maat van de verschillende sectorale partnerschappen, de implementatie van het Vlaams duaal partnerschap, het systeem te promoten bij de partners via een gecoördineerde communicatiestrategie,…
  3. De regisseur wil ook de ‘kwaliteit borgen’ van de werkplekken door o.a. gepaste criteria te definiëren en uit te werken
  4. De regisseur wil een toekomst-radar zijn voor het nieuw duaal. Dat betekent dat het aanbod van het nieuwe duaal moet afgestemd worden op de toekomst bv. aan de hand van arbeidsmarktanalyses in samenwerking met VDAB. Bijgevolg ook het aanbod van de werkplekken die in dit nieuwe duaal moeten meedraaien.
  5. De regisseur wil mee het beleid vormgeven via een top-down en bottom-up benadering i.f.v. een wendbaar systeem.

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be