Strategie

Missie

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat een kwaliteitsvolle, innovatieve en arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen verzekert en bevordert in functie van meer en sterker ondernemen in Vlaanderen.

Visie

 • Het Agentschap wil het beleid van de Vlaamse regering inzake talent- en competentieontwikkeling inspireren, voorbereiden en performant uitvoeren. Dit gebeurt door het initiëren, financieren en toezicht houden op activiteiten gericht op meer en sterker ondernemerschap.
 • Het Agentschap wil - binnen de contouren van zijn maatschappelijke opdracht én toezichthoudende rol, én met respect en eigenheid van de SYNTRA - de belangen van de SYNTRA behartigen bij de overheid.
 • Het Agentschap wil via transparantie en eigentijdse richt- en beleidslijnen, via een afgestemd financieel beleid en via een geïntegreerd kwaliteitsbeleid een performante werking van het netwerk garanderen.
 • Het Agentschap wil het kenniscentrum zijn op gebied van ondernemerscompetenties en in functie daarvan innovatieve partnerschappen opzetten en ontwikkelen.
 • Het Agentschap wil als pleitbezorger voor de leertijd het strategisch beleidsplan 'vernieuw(en)de leertijd' operationaliseren, onderhandelen en implementeren.

Waarden

 • Samenwerken en synergie
 • Integriteit, correctheid in denken en doen, betrouwbaarheid, loyauteit t.a.v. mensen, organisatie en afspraken
 • Innovatief en creatief ondernemen
 • Tesamen met de klant en professioneel
 • Respect voor en erkenning van elk talent
 • Ambitieus, met passie en gedrevenheid

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen maakt deze missie waar,

 • enerzijds met de SYNTRA (erkende centra voor vorming en zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen) als exclusieve partners voor de leertijd en de ondernemerschapstrajecten en,
 • anderzijds via de opname van taken als regisseur op het vlak van de ondernemerschapsvorming.

 

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be