Over ons

Meer en sterker ondernemen

Een ondernemend en succesvol Vlaanderen: daar heeft iedereen baat bij. Zo'n Vlaanderen ontstaat niet vanzelf. Daarom richtte de Vlaamse overheid het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen op. Dit agentschap helpt Vlaanderen om meer en sterker te ondernemen via opleidingen, vormingen en initiatieven die de ondernemingszin stimuleren. Op deze manier draagt het agentschap bij tot het realiseren van de doelstellingen uit het PACT 2020 en de doorbraken van Vlaanderen in Actie (ViA).

SYNTRA Vlaanderen: een EVA

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen is een publiekrechtelijk vormgegeven Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE).

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be