Opleidingstrajecten

Het vormingsaanbod van SYNTRA richt zich naar jongeren en volwassenen die een professionele loopbaan willen uitbouwen in een zelfstandige onderneming of kmo. Het SYNTRA-netwerk staat als kenniscentrum voor ondernemerscompetenties borg voor meer en beter ondernemerschap.

De effectiviteit van deze gecertificeerde opleidingen

  • Leertijd (LT)
  • Ondernemersopleiding (OO)
  • Gecertificeerde bijscholing (GB)

scoort goed. Dit blijkt uit de resultaten van het onafhankelijk onderzoeksbureau Significant.

Het volgen van een SYNTRA-opleiding (vnl. OO) verkleint de kans op werkloosheid aanzienlijk. Velen die werkloos instromen, zijn een jaar na de opleiding aan de slag als werknemer of zelfstandige. Voor Leertijd ligt de tewerkstelling 5 jaar na het afstuderen op 98%, waarvan 16% zelfstandig is. Bovendien is 62% van de jongeren effectief werkzaam in het beroep dat ze volgden via Leertijd.

Diploma, getuigschrift

Wie met succes slaagt in het eindexamen van een gecertificeerde SYNTRA-opleiding ontvangt een getuigschrift of een diploma dat erkend is door de Vlaamse overheid.

Het beleid rond competentiedenken (Vlaamse Kwalificatiestructuur, Competentieagenda, Elders Verworven Competenties, ...), dat door de Vlaamse regering wordt uitgestippeld, moet de weg vrijmaken naar de erkenning van professionele kwalificaties, ongeacht de leerweg of de opleidingsverstrekker waar men de kwalificatie heeft behaald. Professionele kwalificaties die vervat zitten in een SYNTRA-diploma moeten via die weg ook toegang kunnen verschaffen tot o.a. het Vlaamse overheidsambt.

Momenteel geven SYNTRA-diploma's nog geen toegang tot een indiensttreding bij de Vlaamse of federale overheid. Bij de lokale overheden worden SYNTRA-diploma's occasioneel wel aanvaard. Een uitzondering is het getuigschrift Leertijd dat binnen de Vlaamse overheid wordt aanvaard op het niveau 'assistent'. Bovendien kan je via Leertijd nu ook een diploma secundair onderwijs behalen (mits voorwaarden).

 

 

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be