Vergoeding voor leerlingen met overeenkomst alternerende opleiding

Publicatiedatum: 
vri, 2016-06-24

De Vlaamse Regering keurde op 8 juli 2016 het uitvoeringsbesluit goed dat de bepaling van de vergoedingen voor jongeren met een overeenkomst alternerende opleiding concretiseert. Het principe is de graduale opbouw van de vergoeding, op basis van de opgebouwde competenties (dus niet enkel deze gebonden aan het beroep of de sector). De leervergoeding bedraagt een bepaald percentage van het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, met het bedrag van de kinderbijslag als bovengrens.

Hier vindt u een video die alles duidelijk uitlegt.

Het onderstaande schema vat de verschillende mogelijke vergoedingen nog eens samen, met telkens enkele concrete voorbeelden.

Het uitvoeringsbesluit bevat ook modellen voor de overeenkomst alternerende opleiding en voor de stageovereenkomst alternerende opleiging. Zowel het uitvoeringsbesluit als beide modellen kan u hier downloaden.

 

Opmerkingen: 
- bedrag afgerond op veelvoud van 0,10 euro

- enkele voorbeelden in de webinar werden nog niet aangepast aan het definitieve uitvoeringsbesluit goedgekeurd op 8 juli. De correcte voorbeelden kan u vinden in bovenstaand schema

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be