Sectoren

Structurele samenwerking

Naast de interne sectorale organisatie en de samenwerking in commissies  voert SYNTRA Vlaanderen een actief en structureel samenwerkingsbeleid met de sectoren. De inbreng van de sectorale organisaties bij de kwalitatieve uitbouw van het SYNTRA-opleidingsaanbod laat toe om enerzijds beter in te spelen op nieuwe trends en vragen vanuit de markt en anderzijds de opleidingen zo sterk mogelijk arbeidsmarktgericht te kleuren. Hierbij wordt de klemtoon gelegd op het centraal stellen van vakmanschap en ondernemerschap.

Sectorconvenants

In de loop van 2010 was SYNTRA Vlaanderen in partnerschap betrokken bij het afsluiten van verschillende sectorconvenants in diverse sectoren.

Door een sectorconvenant nemen de sector en de Vlaamse regering in een aantal werkdomeinen kwalitatieve en kwantitatieve engagementen op. De engagementen hebben betrekking op de verhoging van de arbeidsmarktdeelname van kansengroepen en het diversiteitsbeleid, de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, de bevordering van opleiding, competentiemanagement en loopbaanontwikkeling en de versterking van het mobiliteitsbeleid.

Een overzicht van alle sectorconvenants vind je hier.

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be