Beleidsdomein en entiteiten

Beleidsdomein en entiteiten

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen maakt sinds het vernieuwingsproject Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) deel uit van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE). Dit beleidsdomein bundelt de activiteiten van de vroegere Administratie Werkgelegenheid, de VDAB en het ESF-Agenschap vzw.

Het nieuwe beleidsdomein kreeg ook sommige bevoegdheden van het voormalige VIZO en van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH).

Het kerndepartement en het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie vormen samen het Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie. De strategische adviesraad van het beleidsdomein is de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Het beleidsdomein Werk en Sociale Economie  bestaat uit 5 entiteiten: één kerndepartement en vier agentschappen.

 

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be