SYNTRA-netwerk

Er zijn vijf erkende centra voor vorming van zelfstandigen en kmo: 

Samen met de erkende centra vormt SYNTRA Vlaanderen het SYNTRA-netwerk. “Meer en sterker ondernemen” betekent voor dit netwerk “meer en sterker opleiden”. De biotoop van SYNTRA Vlaanderen en het netwerk is het bedrijfsleven. Het SYNTRA-netwerk werkt bedrijfsgericht en met de kmo als invalshoek.

De vijf centra profileren zich als een dynamisch netwerk dat de kennis van de impliciete en expliciete noden van de (potentiële) ondernemers koppelt aan producten en diensten die ze zelf in huis hebben, of die in samenwerking met derden worden ontwikkeld en aangeboden via het SYNTRA-netwerk.

Het vormingsaanbod wordt opgebouwd op basis van specifieke sectorale ondernemerschapstrajecten waarbinnen vier verschillende niveaus te herkennen zijn: de leertijd, de ondernemersopleiding, de gecertificeerde bijscholingen en de niet-gecertificeerde opleidingen.

De centra hebben statutair een autonome structuur. In totaal hebben ze samen 26 campussen in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast ontwikkelen de centra ook talloze activiteiten in eigen beheer en bieden zij onderdak aan activiteiten die in samenwerking met derden georganiseerd worden. De centra werven cursisten, ontwikkelen en organiseren de opleidingen en hebben daarbij oog voor kwaliteit. Ze moeten ook op regionaal vlak echte kenniscentra zijn. Ze kunnen sectoraal doorgroeien naar landelijke opdrachten.

 

 

 

 

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be