ESF

Piloot en actor Europese projecten

Via het Europees Sociaal Fonds (ESF) ondersteunt de Europese Commissie projecten die de werkgelegenheid in de lidstaten verhogen. In Vlaanderen kunnen organisaties via SYNTRA Vlaanderen projecten indienen op het vlak van ondernemersvorming.

ESF-programma Vlaanderen

Het ESF-programma Vlaanderen streeft naar een kwalitatieve, hogere en meer diverse tewerkstelling door:

  • verhoging van competenties en activering van talenten;
  • begeleiding aan werkenden en werkzoekenden in een snel wijzigende arbeidsmarkt en een benadering op maat van kwetsbare doelgroepen;
  • stimulering van een mensgericht ondernemersklimaat;
  • ontwikkeling van innovatieve instrumenten en transnationale uitwisseling.

SYNTRA Vlaanderen als piloot

Als piloot van het ESF-programma Vlaanderen roept SYNTRA Vlaanderen de organisaties in Vlaanderen regelmatig op om projecten voor ondernemersvorming in te dienen. De projecten moeten betrekking hebben op:

  • taal- en leercoaching naar allochtonen en/of kortgeschoolden
  • ondersteunende acties voor ondernemersvorming naar ouderen en/of arbeidsgehandicapten.

SYNTRA Vlaanderen als actor

SYNTRA Vlaanderen voert zelf ook (Europese) projecten (mee) uit. Meestal zet het deze projecten op in samenwerking met Vlaamse en buitenlandse partners.

 

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be