Lerend Netwerk Duaal Leren

Voor dit project wordt steun verleend uit het Europees Sociaal Fonds.

 

 

 

Welkom op het digitaal platform van het Lerend Netwerk Duaal Leren

Misschien eerst even de context: de conceptnota bis die het kader schept voor de ontwikkeling van het nieuwe duaal leren in Vlaanderen, legde vast dat er vier ‘sporen’ komen waarin alle mogelijke facetten van wat dat nieuwe duaal leren moet worden, getest kunnen worden.

Het Lerend Netwerk zorgt voor inhoudelijke uitwisseling tussen de verschillende initiatieven op het terrein met het oog op een versterking van de beleidsinput voor het verfijnen en concretiseren van het concept Duaal Leren. Het Lerend Netwerk wordt getrokken door SVL in samenwerking met Departement Onderwijs. De concrete opzet van het Lerend Netwerk is om samenwerkingen en verbindingslijnen tussen de onderliggende projecten te bevorderen en de maximale actieve betrokkenheid van de deelnemers te stimuleren door intensieve samenwerking.

Om de onderlinge communicatie te faciliteren, hebben we aan alle projectpromotoren van spoor 3 (nr. 1-22; ESF-gefinancierd) en spoor 4 (nr. 23-30; eigen financiering) gevraagd om een beknopte projectfiche in te vullen. In deze fiche staat een korte omschrijving van het project in kwestie, de doelstellingen, een stand van zaken (in de zomer van 2016), en de concrete output die zal geleverd worden. In elke projectfiche staan ook de gegevens van de verantwoordelijke contactpersoon, zodat men elkaar kan contacteren en men (tussentijdse) bevindingen kan delen.

Dit zijn die vier sporen:
- Spoor 1: Werkplek21
- Spoor 2: Schoolbank op de werkplek
- Spoor 3: De gesubsidieerde projecten

- Spoor 4: De niet-gesubsidieerde projecten

Over deze 4 sporen heen zorgt het Lerend Netwerk voor het samenbrengen van alle waardevolle input en de vertaling hiervan in beleidsaanbevelingen.

De aftrap van het Lerend Netwerk werd gegeven op vrijdag 29 april 2016, tijdens een uitgebreide brainstormsessie met vertegenwoordigers van bijna alle projecten. Hier leest u er meer over...

 

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be