Industrieel Leerwezen

OPGELET! vanaf 1/09/2016 kunnen geen nieuwe overeenkomsten i.k.v. ILW afgesloten worden. Onderstaande info blijft wel nog beschikbaar voor lopende ILW-contracten en verlengingen.

 

Het ILW is een opleidingssysteem waarin jongeren in het kader van een industriële leerovereenkomst een beroep kunnen aanleren dat gewoonlijk wordt uitgeoefend door een loontrekkende. Dit gebeurt door middel van een alternerende opleiding: de leerlingen krijgen enerzijds een praktische opleiding in de onderneming van een erkende werkgever en volgen anderzijds aanvullende theoretische lessen in een onderwijs- of opleidingsinstelling. Binnen Vlaanderen is dit meestal in een Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs.

Door de zesde staatshervorming werden de Gemeenschappen op 1 juli 2014 bevoegd voor het industrieel leerlingenwezen. In een overgangsfase tot 1 april 2015 bleef de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) de taken inzake het industrieel leerlingenwezen opnemen. Vanaf 1 april 2015 worden deze taken binnen Vlaanderen overgenomen door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen. Concreet betekent dit dat het Agentschap het secretariaat van de paritaire leercomités van het ILW voor zijn rekening zal nemen. Het Agentschap zal dit in nauw overleg met de betrokken sectoren en onderwijspartners doen.

 

 

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be