Leertijd

logoSYNTRA Vlaanderen kreeg van de Vlaamse overheid de opdracht om de kwaliteit en continuïteit van de leertijd te verzekeren. Daarnaast moet het agentschap de instroom van leerjongeren vergroten. Met andere woorden: SYNTRA Vlaanderen moet bijdragen tot ‘meer leertijd’ en ‘betere leertijd’.

Leren en werken

De leertijd is een opleidingsvorm waarbij jongeren vanaf 15 jaar vier dagen per week een praktijkopleiding volgen in een onderneming. Een dag per week krijgen ze een theoretische vorming in een SYNTRA-campus. De jongeren hebben de keuze uit meer dan 200 beroepen.

In de leertijd kan je naast een beroepskwalificatie ook een onderwijsstudiebewijs behalen (getuigschrift 2e graad secundair onderwijs, studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad secundair onderwijs, diploma secundair onderwijs). Hiermee ligt het terrein open om na de leertijd verdere studies aan te vatten. Maar, indien de leerjongere onmiddellijk kiest voor de arbeidsmarkt, heeft hij/zij zeer hoge tewerkstellingskansen. 16% van de jongeren die de leertijd volgen, richt binnen de vijf jaar een eigen zaak op.

 

Meer info vind je op www.leertijd.be!

 

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be