Beroepsinlevingsovereenkomst

 

OPGELET! vanaf 1/09/2016 kunnen geen nieuwe overeenkomsten i.k.v. Beroepsinlevingsovereenkomst voor deeltijds leren en werken afgesloten worden. Onderstaande info blijft wel nog beschikbaar voor lopende overeenkomsten BIO deeltijds leren en werken en verlengingen hierin. Voor nieuwe overeenkomsten in duaal leren en deeltijds leren en werken: zie www.werkplekduaal.be

Beroepsinlevingsovereenkomst in openbare besturen

Een beroepsinlevingsovereenkomst kan worden gesloten voor allternerende opleidingen in het Vlaams deeltijds onderwijs waarbij de betrokken jongeren hun praktijkgedeelte volgen in een overheidsdienst die administratief ressorteert onder het Vlaams Gewest of bij een plaatselijk bestuur (provincie, gemeente, OCMW,…).

Klik hier voor het te gebruiken model van beroepsinlevingsovereenkomst.

Een kopie van de beroepsinlevingsovereenkomst dient te worden bezorgd aan

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen
t;a.v. mevrouw Sinie De Geest
Kanselarijstraat 19
1000 Brussel
ilw@syntravlaanderen.be

Beroepsinlevingsovereenkomst in PC 109 en PC 200

Een bijzondere regeling geldt voor de bedrijven die onder paritair comité 109 of het aanvullend paritair comité voor bedienden 200 vallen en een leerling van het deeltijds beroepssecundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wensen op te leiden.

PC 109 voor het kleding- en confectiebedrijf

Het paritair leercomité van het paritair comité 109 is niet meer actief. Door de overheveling van het industrieel leerwezen naar de Vlaamse Gemeenschap is het ook niet mogelijk om dit paritair leercomité terug te activeren.

Bedrijven kunnen voortaan worden erkend om een leerling op te leiden met een beroepsinlevingsovereenkomst. De erkenning is mogelijk voor volgende opleidingen:
stikster
strijkster
snijdster
patronenmaakster
retoucheerder

Aanvragen tot erkenning kunnen worden bezorgd aan:
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen
t;a.v. mevrouw Sinie De Geest
Kanselarijstraat 19
1000 Brussel
ilw@syntravlaanderen.be

Het Agentschap controleert in samenwerking met het sectorfonds IVOC of het bedrijf voldoet aan de voorwaarden van het leerreglement.
Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden worden erkend door het Agentschap en kunnen een beroepsinlevingsovereenkomst sluiten.

Een kopie van de overeenkomst dient te worden bezorgd aan het Agentschap (zie adresgegevens hierboven).

APCB 200 

Op 1 april 2015 hield het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden 218 op te bestaan doordat het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden 200 actief werd vanaf die datum.
De werkgevers die voor hun bedienden (“hoofdarbeiders”) tot 31 maart onder het ANPCB 218 vielen, zijn vanaf 1 april automatisch overgegaan naar het ambtsgebied van het APCB 200.

Door de stopzetting van het ANPCB 218 is ook automatisch het paritair leercomité dat in zijn schoot werd opgericht opgeheven. Bij het APCB 200 bestaat geen PLC. Door de staatshervorming is het ook niet mogelijk om hier na 1 april 2015 nog een PLC op te richten.

Elke industriële leerovereenkomst die gesloten werd door een werkgever die werd erkend door het PLC 218 vóór 1 april, blijft nadien geldig en moet dus verder uitgevoerd worden zoals overeengekomen. Er kunnen echter geen nieuwe industriële leerovereenkomsten worden gesloten. Ook kunnen geen nieuwe bedrijven meer worden erkend.

Werkgevers die nu onder het aanvullend paritair comité voor bedienden 200 vallen kunnen voortaan wel een leerling opleiden met een beroepsinlevingsovereenkomst. Dit is mogelijk voor volgende opleidingen:
Administratief medewerker
Receptieassistent-telefonist
Magazijnier
Goederenbehandelaar in de groothandel
Installateur hard- en software
Balieverkoper
Gegevensinvoerder
Kassamedewerker
Teleoperator
Administratief medewerker in de bouw
Kopieur

Zij dienen hiervoor eerst een aanvraag tot erkenning in te dienen bij:
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen
t.a.v. mevrouw Sinie De Geest
Kanselarijstraat 19
1000 Brussel
tel. 02 227 49 74
ilw@syntravlaanderen.be

Het Agentschap controleert of het bedrijf voldoet aan de voorwaarden van het leerreglement. Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden worden erkend door het Agentschap en kunnen een beroepsinlevingsovereenkomst sluiten.

En kopie van de overeenkomst dient te worden bezorgd aan het Agentschap (zie adresgegevens hierboven).

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be