Duaal leren in Vlaanderen

NAAR EEN NIEUW SYSTEEM VAN DUAAL LEREN IN VLAANDEREN

De Vlaamse regering koos in 2015 resoluut om een nieuw stelsel van duaal leren te ontwikkelen, als kwaliteitsvol en volwaardig alternatief naast de bestaande ‘klassieke’ onderwijsstelsels.

Het kader voor dat nieuwe stelsel van duaal leren is de ‘conceptnota bis’ die in de lente van 2015 werd goedgekeurd. Die conceptnota legt enkele basisprincipes vast.

  1. Het nieuwe duaal leren moet vorm krijgen door een nauwgezette coördinatie tussen de beleidsdomeinen ‘onderwijs’ en ‘werk’;
  2. De lerende in een duale opleiding brengt een groot deel van zijn tijd door in het bedrijf (op de werkplek);
  3. Een aantal proeftuinen geven het nieuwe duaal leren concrete invulling: Werkplek21, Schoolbank op de werkplek en een aantal (niet-)gefinancierde projecten.

SYNTRA Vlaanderen is de neutrale regisseur van de werkcomponent en moet de verschillende partners en partijen in dit veld faciliteren en ondersteunen. De doelstelling is om op termijn voldoende kwaliteitsvolle, duurzame werkplekken aan te bieden.


Er zit een ‘win’ in duaal leren voor elk van ons.

De lerende wordt ondergedompeld in een werkomgeving, komt dichter bij de arbeidsmarkt te staan en verwerft belangrijke basisattitudes in combinatie met praktijkgerichte kennis. De onderneming kan potentiële werknemers beter inschatten en eventuele arbeidstekorten wegwerken. En voor de maatschappij zorgt duaal leren voor een betere afstemming van de competenties tussen onderwijs en  arbeidsmarkt, meer gekwalificeerde jongeren, minder (jeugd)werkloosheid, …

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be